הזמנת פרסום באתר קופון הכסף - לשנה

 

שם העסק:___________________. שם איש קשר:____________________.

טלפון:______________________. כתובת:_____________________________________.

 תיאור העסק / ההטבה: (בתמצית עד 3 שורות)

________________________________________________________________________,

________________________________________________________________________,

________________________________________________________________________.

(תיאור נרחב יותר ומלא ניתן להוסיף לאחר העלאת הפרסום לאתר)

תוקף הפרסום עד: (שנה מיום הפרסום). __________________.

אימייל:___________________. סיסמא:__________________. (ישמש לכניסה לפאנל ניהול אישי ועריכה)

מצורפת תמונה / לוגו / כרטיס ביקור. (ניתן לצרף את התמונה לאחר העלאת הפרסום).

הסכום לתשלום בסך:  - 810 ₪  לפני מע"מ,  סה"כ לתשלום כולל מע"מ:  - 956 ₪  

תשלום בכרטיס אשראי.

שם בעל הכרטיס:______________________________________.

מספר כרטיס אשראי: ______  ______  ______  ______,  תוקף הכרטיס: _______  ____,

מ. ביקורת (3 ספרות): ________, (בגב הכרטיס, יש לרשום את 3 ספרות שנמצאות בצד ימין)

מספר תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת):__________________, טלפון:_______________,

                        לאחר מילוי כל הפרטים, יש לשלוח לפקס מספר: 04-8752561

 אני החתום מטה, מאשר את ביצוע התשלום הנ"ל עבור פרסום לחודש באתר "קופון הכסף"

שם מלא:______________, ת.ז.__________________, חתימה:________________.

 אתר "קופון הכסף" אתר הקופונים וההנחות הראשי שיל המדינה, ת.ד. 1175 , קרית חיים מערבית, מיקוד: 2610503

                                                                טלפון: 077-540-36-44

www.kopi.co.il                                                                

צלמים בקריות - צלם בקריות - צלמים בחיפה - צלם בחיפה - צלמי וידאו בקריות - צלם וידאו בקריות - צלם וידאו בחיפה - צלמי וידאו בחיפה

צלמים בקריות - צלמים בחיפה - צלם בחיפה - צלם בקריות